Blizanci i Lav slaganje

Blizanci i Lav slaganje-Kako se slažu Blizanci i Lav

Blizanci su u suštini artikulisane intelektualne osobe,a Lav će u njima raspaliti plamen.

Elementi vazduh i vatra funkcionišu dobro zajedno.Vatra greje vazduh, a vreo vazduh raspiruje strasti.
 Mnoge kombinacije vazduha i vatre imaju mnogo dobrih strana Blizanci-Lav spoj nije izuzetak.

Blizanci su dobri prijatelje Lavova pa čak i ako ne planirate ozbilnu vezu
uvek možete uživati u lepim zajednickim trenutcima.
Blizanci mogu lako da zadovolje socijalne i intelektualne potrebe Lavu -
i u velikoj meri njihove emocionalne potrebe.I obratno.

 Lav voli da dominira u svakoj situaciji ali i Blizanci ponekad imaju potrebu za tim.
 Ako možete da poštujete jedni u drugima potrebu da da se bude na centralnoj pozornici života,
vi ćete se medjusobno dopunjavati i medjusobno zadovoljiti na mnogim drugim nivoima.

 Toplina i entuzijazam Lava definitivno će stimulisati blizance i učiniti da se osećaju sigurnije i da 
cene svoje talente. Lav je kreativan znak,njega treba poštovati i učiti od njega.
Opet, oboje ćete se izraziti najbolje u društvenom kontekstu jer oboje volite društvo drugih.

 Lavovi imaju tendenciju da budu naporni, i fiksirani na njihove ideje.
Blizanci su mnogo više savitljivi i prilagodljivi pa opstanak veze više zavisi od njih.

U pitanjima ljubavi i naklonosti, Blizanci i Lav će doživeti trenutke neobuzdane strasti
 koja može da proizvede uzbudljiva i nezaboravna iskustva za oboje.
 Ovo partnerstvo ima veliku šansu za uspeh u svim oblastima.


Lav i Blizanci slaganje-Kako se slažu Lav i Blizanci