Lav i Devica slaganje

 Lav i Devica slaganje-Kako se slažu Lav i Devica

Vatra + Zemlja = Lava

 Kada konačno budu sami zajedno sa partnerom Devicom,Lavovi će naučiti  da su ove osobe stidljive  i skromne...a i lako padaju na Lavovu silovitost.U partnerstvu kao što je ovo Lavovi moraju biti pažljivi da etički koriste svoju moć i kontrolu.

 Devica ima moć, ali to je drugačija vrsta moći.Ljudi rodjeni pod ovim znakom  imaju tendenciju da rade  tiho, ali vrlo pažljivo i precizno, iza scene.Za razliku od Lava, oni nisu zainteresovani za to kako ih drugi ljudi vide, bitno im je kako oni dobro obavljaju svoj posao.
Lavovi nisu zabrinuti za detalje na način na koji su Device.Lav želi da bude broj 1, najbolji u svemu što radi. Pri tome njemu je najbitnije da svi vide da je on najbolji dok Device najčešće ostaju nevidljive i nemaju nagon da se ističu.
Devica ima tendenciju da gleda na stvari u mikroskopskim detaljima što može da iznervira Lava.
Devica voli Lavove tople i strasne pristupe u spavaćoj sobi. Nažalost, isto se ne može reći i za  iskustva Lavova sa Devicama.One su izgleda suviše konzervativne i skromne.

Za Lava ljudi rodjeni rođeni između 24. avgusta i 2. septembra imaju tendenciju da budu manje napregnuti i sitničavi, što znači da će biti bolji prijatelji i partneri nego neke druge Device.

Devica i Lav slaganje - Kako se slažu Devica i Lav