Vaga i Jarac slaganje

Vaga i Jarac slaganje-Kako se slažu vaga i Jarac

  Zemlja + Vazduh = Prašina

Na prvi pogled, ova kombinacija ne izgleda kao najbolja.Ali posle dubljeg ispitivanja, oboje će shavtiti vrednost odnosa, a možda na obostrano zadovoljstvo nastave kontinuirano i sigurno partnerstvo pa čak i,eventualni, brak.
Prvo i najvažnije, vaše vladajuće planete Venera i Saturn su prijateljske astrološki gledano.Ali, Jarac mora da odustane od ideje da kontroliše Vagu.Jarac ima opsesivnu želju da dobije materijalnu i profesionalnu bezbednost i ostvari svoje osnovne ambicije. Ovo je jedna od pokretačkih snaga u ličnosti Jarca. Nažalost, ovo se neslaže previše dobro sa Vagom.
Jarac želi da drži kontrolu koju shvata kao svoju moć, i on kontrolu koristi kao polugu moći, posebno u odnosima.
Vage, s druge strane, ljubav vide u socijalnim i psihološkim vezama između ljudi,vole da se druže sa raznim ljudima i ne žele da neko kontrolišete sve to. Međutim,Vage mogu da uživaju u prednostima koje donosi Jarac - uključujući i nezavistan i udoban život.Ovo nije Vagina vožna motivacija, ali može pomoći održanju veze.Jarac će morati da shvati osnovne razlike između vas, ako želi da odnos preživi. Vaga,je spontana i voli zabavu i provode, Jarac je obično manje zainteresovan za druženje, više voli kućnu atmosferu a ponekad želi i da bude sam.Kako se vaša veza razvija, ovaj nagon za privatnošću će biti prilično veliki kamen spoticanja za vas. Ali ako se potrudite možete napraviti neku ravnotežu.
Kada je reč o pitanjima intimnosti i seksa, još jedna razlika između vas se otkriva.Jarac je vrlo tradicionaln,a Vage više spremne da probaju nove stvari.Ovo bi moglo dovesti do malih poteškoća, ali to nije presudno za vašu vezu.
 Vage su najkompatibilnije sa osobama rodjenim u zanaku Jarca između 2. januara i 20. januara, jer će oni upotpuniti Vaginu snažno komunikativnu prirodu.

 Jarac i Vaga slaganje-Kako se slažu Jarac i Vaga